سرکار خانم لیلا کلمی‌زاده

سرکار خانم لیلا کلمی‌زاده

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی خانواده درمانگر ۷ سال سابقه کاری در زمینه درمان اعتیاد و ۹ سال سابقه رواندرمانی در زمینه بررسی و درمان کلیه اختلالات بالینی تخصص در ز...
سرکار خانم دکتر عطیه صفرزاده

سرکار خانم دکتر عطیه صفرزاده

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مولف و مترجم کتاب درمان شناختی – رفتاری برای سرطان پستان درمان انواع اختلالات روانشناختی و مشاوره فرد...