این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویزگی های این فرد یعنی

مریم کدام است.

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویژگی های این فرد یعنی

مریم کدام است.

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویزگی های این فرد یعنی

مریم کدام است.

 

 

زن عمو حمیده- خواهرم معصومه

رازداری

عمو احمد- دایی سعید

صداقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویزگی های آدم بد زندگی

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویزگی های آدم بد زندگی

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویزگی های آدم بد زندگی

 

 

پدرم (عباس)

دهن بین

مادرم سمیرا- دایی ام اصغر

لجباز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویژگی های مرد یا زن ایده آل

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویژگی های مرد یا زن ایده آل

این ویژگی ها در این افرادوجود دارد (مثل دایی حسن)

ویژگی های مرد یا زن ایده آل

 

 

شوهر خاله ام (صمد)

دست و دلباز

برادرم (حسام)

قد بلند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

 پرسشنامه ابرژه ها ( روابط موضوعی)

دوست گرامی: پرسشنامه ای که پیش رو دارید شامل سه سؤال است پرسش اول ویژگی هایی که فرد مورد نظر دارد  ؛.به عنوان نمونه ویژگی صداقت ویژگی است که برای شما مهم است و این ویژگی در پدرتان که نامش محسن است وجود دارد. همچنین در برادرتان که نامش حمید است وجود دارد. ممکن یک ویژگی در یک  مقطع زمانی بوده و شما دوست داشته اید مانند توجه کننده .گرچه ممکن است این ویژگی الان وجونداشته باشد اما این ویژگی در گذشته بوده است.. وجود ویژگی ها هیچ ارتباطی به جنسیت افراد ندارد. ممکن است شما در مورد مرد ایده آل می نویسید اما یک ویژگی مانند امانت داری در مادر یا خواهرتان وجود داشته است.

توجه داشته باشید: ممکن است پس از اینکه چند ویژگی را نوشتید ذهنتان قفل کند.در چنینشرایطی دست از نوشتن برندارید بلکه مانند روش بارش ذهنی با کلمه” مرد ایده آل” ادامه دهید و با تفکر بیشتر سعی کنید ادامه دهید هرچقدر کاملتر بنویسید مشاور به شما کک بیشتری خواهد نمود. برخی از ویژگی ها در پقسمت پایین اشاره شده است.

ویژگی ظاهری: مانند قد بلند، چهار شانه، اغر وترکه  ای، چشمان سیاه و….  

ویژگی های پوشش: خوش پوش، پوشیدن لباس ساده                                                                                                                 ویژگی اخلاقی: خوش اخلاق، خون گرم، صادق

ویژگی اجتماعی: داری موقعیت اجتماعی بالا مثل مسئول بانک                                                                                                                         ویژگی اقتصادی: دارای تمکن مال

ویژگی دینی: مانند مقید بودن، چادری بودن،                                                                                                 ویژگی های تفریحی: مانند اهل مسافرت، اهل کوه نوردی، اهل سینما

ویژگی خانوادگی: مانند خانواده پر یا کم جمعیت                                                                                                           ویژگی های معاشرتی: اهل رفت وآمد، اهل میهمانی دادن

ویژگی های تحصیلی: مانند با سواد، اهل مطالعه

سؤال دوم: آدمهای بد زندگی تان است. مثلاً ویژگی هایی که شما نمی پسندید و اگر کسی این ویژگی را داشته باشد، به عنوان آدم بد زندگی تان شناخته می شود. مانند خساست یا لجبازی که دایی حمیدتان داشته و یا دارد. یا بد قولی که دوست تان حمیده داشته است.

سؤال سوم: زن یا مرد ایده آل اگر شما پاسخ دهنده گرامی خانم هستید، بنویسید ویژگی مرد ایده آل شما کدام است و اگرآقا هستید، بنویسید ویژگی زن ایده آل شما کدام است.

دقت و حوصله شرط پاسخگویی با سؤالات پرسشنامه است. سعی کنید بطور کامل جواب دهید نه رفع تکلیف.

توجه داشته باشید: این ویژگی ها را در مرحله اول در افراد مهم زندگی مانند پدر و مادر و خواهر و برادر و سپیس در اقوام درجه و درجه سه و بعد در دوستان، همسایگان، اساتید و همسکلاسی ها و در آدمهای معروف یا مشاهیر و بازیگران و…… پیدا کنید.

موفق باشید

مرکز مشاوره صبا  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image