پرسشنامه مسئولیت پذیری

مقیاس مذکور به منظور بررسی تشخیص میزان مسئولیت‌پذیری افراد در افراد متأهل (زن و مرد) در سال ۱۳۹۵ توسط کردلو، کاویانفر و بهرامی تهیه شده است. این پرسشنامه دارای ۶۳ عبارت بوده که شامل پنج زیرمقیاس: احساس ارزشمندی، خودکنترلی، احساس تعهد، واقع‌گرایی و خودکارآمدی است. جامعه  مورد  مطالعه در این پژوهش، تمامی مردان و زنان منطقه ۱۴ تهران بوده است. از میان جامعه مفروض به صورت در دسترس انتخاب و روش نمونه‌گیری غیر تصادفی داوطلبانه تعداد ۲۵۰ نفر (۱۵۶ زن و ۸۴ مرد) انتخاب شدند. پس از تشریح اهداف پژوهش و جلب همکاری آزمودنی‌ها، پرسشنامه مسئولیت‌پذیری توسط بزرگسالان تکمیل شد.

همکاران و کارشناسان حوزه روانشناسی، جهت خریداری تست می توانند به سایت آزمون یار پویا به نشانی http://www.azmonyar.com/

مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image