کتاب روانشناسی خیانت

در جوامع امروز به جای روابط با اصول همگرایی (ایده های یکسان) در خانواده ها، بر اساس اصول واگرایی (ایده های نامتجانس) هسته خانواده شکسته می شود و زمینه های تعارض فراهم می گردد که خود یکی از معضلات خانواده ها است. از اصول واگرایی می توان به ارتباطات خارج از چارچوب ازدواج و نیز روابط فرازناشویی (خیانت) اشاره نمود که یکی از اعضای سیستم خانواده در این مسیر دچار تغییرات هیجانی، عاطفی شده و به متعاقب آن دچار مشکلات روحی و روانی شده که نیازمند مداخلات درمانی است. در این کتاب با اشاره به مداخلات درمانی که روانشناسان ورود پیدا می کنند، به سبک درمانی واقعیت درمانی اشاره می شود. جامعه ی هدف در این مجموعه کتاب ها نوجوانان، جوانان، والدین، دست اندرکاران تعیلم و تربیت و روانشناسان و مشاوران هستند. هر قشری بنابر تجربه و تخصص از کتاب بهره خواهد گرفت. این مجموعه کتابها به عنوان کتاب درمانی در جلسات مشاوره کارکرد بسیار خوبی در طی سنوات گذشته داشته است تا از بحران های خویش عبور نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image