به نام حق

دوست گرامی: در این تست لیست توانمندی های بشری آمده است. این توانمندی ها در تمامی انسانها یافت می شود و افراد بر اساس تفاوت های فردی از توانمندی ها استفاده می کنند منتهی برخی از توانمندی ها استفاده بیشتر و برخی استفاده کمتری می شود. با مطالعه لیست مشخص نمایید کدامیک از توانمندیها را ۱۱(بیشتر استفاده می نمایید. یعنی نمره بالای ۵۰ دریافت می کنید. نمره مورد نظر را در کنار توانمندی یادداشت نمایید. سپس از لیست طرحواره ها، شماره طرحواره ای را که استفاده می کنید را یدر بخش مربوطه سادداشت نمایید. به عنوان نمونه اگر توانمندی حمایتگر با طرحواره ایثار ارتباط دارد و تسلیم طرحواره است در بخش مرتبط شماره طرحواره را بنویسید و از سوی دیگر در بخش های بعدی نمرات هر یک از مکانیسم طرحواره را وارد نمایید.

 

 

توانمندی

 

شماره طرحواره

تسلیم

۱۰۰-۰

اجتناب

۱۰۰-۰

جبران

۱۰۰-۰

 

باز/گشوده

 

 

۱-۳-۴-۵-۸-۱۲-۱۳-۱۶

۱۱(۷۰)—۱۲(۸۰)

۱(۹۰)-۳ (۹۰)-

۱(۹۰)-  ۴(۷۰)-۵(۹۰)-۸(۸۰)-۱۶(۷۰)

 

شجاع

 

 

 

 

 

 

 

سخت کوش

 

 

 

 

 

 

 

قابل احترام/محترم

 

 

 

 

 

 

 

کمک کار

 

 

 

 

 

 

 

دقیق/مواظب

 

 

 

 

 

 

 

منصف

 

 

 

 

 

 

 

مسئول

 

 

 

 

 

 

 

بازیگوش

 

 

 

 

 

 

 

عمل گرا

 

 

 

 

 

 

 

توانمندی

 

نمره طرحواره

تسلیم

۱۰۰-۰

اجتناب

۱۰۰-۰

جبران

۱۰۰-۰

 

بامهارت

 

 

 

 

 

 

 

صادق

 

 

 

 

 

 

 

حمایت گر

 

 

 

 

 

 

 

قانع/خرسند

 

 

 

 

 

 

 

محتاط

 

 

 

 

 

 

انعطاف پذیر

 

 

 

 

 

 

 

مهربان/ با محبت

 

 

 

 

 

 

قابل احترام/محترم

 

 

 

 

 

 

ماجراجو

 

 

 

 

 

 

 

بلندنظر/سخاوتمند

 

 

 

 

 

 

 

 

فروتن

 

 

 

 

 

 

 

رئوف/باملاحظه

 

 

 

 

 

 

 

کارآمد

 

 

 

 

 

 

 

جسور/باجرات

 

 

 

 

 

 

 

وفادار

 

 

 

 

 

 

 

مستقل

 

 

 

 

 

 

 

توانمندی

 

 

نمره طرحواره

تسلیم

۱۰۰-۰

اجتناب

۱۰۰-۰

جبران

۱۰۰-۰

 

قوی

 

 

 

 

 

 

باذوق

 

 

 

 

 

 

خنده آور

 

 

 

 

 

 

فهیم و باشعور

 

 

 

 

 

 

باگذشت

 

 

 

 

 

 

 

معتبر

 

 

 

 

 

 

 

رئوف/باملاحظه

 

 

 

 

 

 

 

کارآمد

 

 

 

 

 

 

 

جسور/باجرات

 

 

 

 

 

 

 

خلاق

 

 

 

 

 

 

 

مصمم

 

 

 

 

 

 

 

باانرژی

 

 

 

 

 

 

 

امیدوار

 

 

 

 

 

 

 

مطمئن/ بااعتماد به نفس

 

 

 

 

 

 

ماجراجو

 

 

 

 

 

 

کنجکاو

 

 

 

 

 

 

 

توانمندی

نمره طرحواره

تسلیم

۱۰۰-۰

اجتناب

۱۰۰-۰

جبران

۱۰۰-۰

خوشحال/شاد

 

 

 

 

 

 

عاقل/خردمند

 

 

 

 

 

 

متعهد

 

 

 

 

 

 

صمیمی

 

 

 

 

 

 

منظم

 

 

 

 

 

 

آسوده خاطر

 

 

 

 

 

آرام

 

 

 

 

 

صبور

 

 

 

 

 

بهبود بخش

 

 

 

 

 

وفادار

 

 

 

 

 

 

متفاوت

 

 

 

 

 

دارای حس همکاری/ کمک رسان

 

 

 

 

 

باز و گشوده

 

 

 

 

 

           

 

 

طرحواره ها

تسلیم طرحواره

اجتناب طرحواره

جبران طرحواره

۱-    رهاشدگی/ بی ثباتی

 

 

 

 

۲-بی اعتمادی/ بد رفتاری

 

 

 

۳محرومیت هیجانی

 

 

 

 

۴-نقص / شرم

 

 

 

 

۵-انزوای اجتماعی/ بیگانگی

 

 

 

۶-وابستگی/ بی کفایتی

 

 

 

 

۷-آسیب پذیری به ضرر یا بیماری

 

 

 

۸-شکست

 

 

 

 

۹-خود تحول نیافته/ گرفتار

 

 

 

۱۰-استحقاق/ خودبزرگ بینی

 

 

 

 

۱۱-خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی

 

 

 

 

۱۲-اطاعت

 

 

 

 

 

۱۳-ایثار

 

 

 

 

 

 

۱۴-پذیرش جویی/ توجه طلبی

 

 

 

 

۱۵-منفی گرایی/ بدبینی

 

 

 

 

۱۶-بازداری هیجانی

 

 

 

 

۱۷-معیارهای سر سختانه/ عیب جویی افراطی

 

 

 

 

 

۱۸-تنبیه

 

 

 

 

         

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image