تعارضات ارتباط با دوستان غیر هم جنس

۱-      تجربه کردن اضطراب شدید

۲-      عدم ایجاد دلبستگی ایمن

۳-      به وجود آمدن ناکامی و ایجاد تردید بعد از تجربه عشق

۴-      به وجود آمدن خشم

۵-      به وجود آمدن تمایلات جنسی

۶-      ایجاد احساس گناه

۷-      به وجود آمدن غم و اندوه

۸-      تضاد و تعارض بین عشق و خشم

۹-      تضاد و تعارض بین عشق وغم

۱۰-   تضاد و تعارض بین عشق و احساس گناه

۱۱-   افت تحصیلی و ایجاد وقفه تحصیلی

۱۲-   به وجود آمدن تفکرات پارانویید و بد بینی

۱۳-   به وجود آمدن مشکلات جسمانی

۱۴-   به وجود آمدن ترس

۱۵-   تشدید حس انتقام

۱۶-   توسل به مکانیسم انکار

۱۷-   تجربه ضربه جدایی و نا کامی

۱۸-   عدم علاقه نشان دادن فرد مقابل با توجه به شرایط عشق

۱۹-   ممانعت های اجتماعی

۲۰-   تشویش فکری

۲۱-   احتمال ایجاد تنش و در گیری خانواده

۲۲-   ا ز دست دادن اعتماد خانواده

۲۳-   طرد از سوی خانواده

۲۴-   تغییر مسیر زندگی

۲۵-   تغییر سمت وسوی اهداف از پیش تعیین شده

۲۶-   تعارض بین طرد ازسوی گروهی از دوستان و پذیرش از سوی گروهی دیگر

۲۷-   تغییر نگرش گروهی از دوستان نسبت به او

۲۸-   ابتلاء به بیماری روحی و روانی

۲۹-   هدر رفتن استعدادهای بالقوه که نیاز به شکوفایی در این سنین دارد.

۳۰-   احتمال ایجاد وسواس فکری وعملی

۳۱-   احتمال ایجاد شکست های مکرر عشقی

۳۲-   عدم تمرکز تحصیلی

۳۳-   تداخل دو مرحله هویت یابی و مرحله دوست داشتن (بر اساس طبقه بندی اریکسون)

۳۴-    به وجود آمدن افسردگی

۳۵-   نگرانی مداوم از ادامه رابطه یا عدم رابطه

۳۶-   تشویش از ادامه رابطه

۳۷-   تشویش در مورد لو رفتن رابطه

۳۸-   تلاش مداوم برای پنهان نمودن رابطه

۳۹-   احساس پریشانی و احساس خستگی روانی

۴۰-   امکان از دست دادن موقعیت و جایگاه خانوادگی

۴۱-   از دست رفتن فرصت های مناسب تحصیلی

۴۲-   احتمال ایجاد شک و بد بینی بعد از ازدواج

۴۳-   در صورت عدم وجود صداقت از سوی فرد مقابل احتمال ایجاد سر خوردگی نسبت به جنس مقابل

۴۴-   احتمال سؤاستفاده جنسی

۴۵-   ازدست دادن حمایت عاطفی خانواده

۴۶-   احتمال ایجاد بیماری ایدز در صورت تماس جنسی

۴۷-   مواجهه با غیرتی شدن بی دلیل پر و تحمیل برخی مسایل

۴۸-   تأمین رضایت پسر یا دختر مانند یک فرد متأهل وپدیداری مسئولیت حمایت عاطقی از فرد مقابل

۴۹-   عدم اعتماد به جنس مقابل

۵۰-   پرخاشگری با خانواده و اطرافیان به دلیل دل مشغولی های زیاد

۵۱-   ایجاد عذاب وجدان

۵۲-   احتمال بی حیثیتی و آبروریزی

۵۳-   احتمال بارداری  نا مشروع

۵۴-   فرد برای پنهان نگاه داشتن رابطه مجبور به دروغ گویی مداوم است و به خطر افتادن سلامت روان دراثر دروغ گویی

۵۵-   فرد برای پنهان نگاه داشتن رابطه مجبور نقش بازی کردن است.

۵۶-   ایجاد تفکرات خود کشی در اثر ایجاد وضعیت های وخیم بنا بر گزارشات سومین علت مرگ جوانان خودکشی است.

۵۷-   احتمال ایجاد افسردگی و استفاده از مواد شادی بخش

۵۸-   به دلیل عدم پختگی لازم احتمال انتخا بهای با معقول

۵۹-   برخی افراد به دلیل سیراب شدن نا خود آگاه برخی انتخاب های نا معقول و به محض ازدواج با فرد مورد نظر احساس دلزدگی می کنند واز انتخاب های خود پشیمان می شوند.

۶۰-   از دست رفتن ارزش انسانی دختر در این رابطه به عنوان مؤنث

۶۱-   گاه رابطه ناشی از” سندرم بازگشت به خانه ” است. فرد با کسی آشنا می شود که در دوران طفولیت نتوانسته دلبستگی ایمن ایجاد کند. فی المثل فرد با یک معتاد ارتباط بر قرار می کند

۶۲-   احتمال وجود در خواست های نا معقول و یا تهدید از سوی فرد مقابل وجود دارد.(دوست شدن دختر با پسری که در قبال رد  تقاضای جنسی تهدید به پخش تصاویر دختر در سطح شهر نموده بود.)

۶۳-   ممکن است به دلیل جلوگیری از عواقب نا گوار فرد مجبور به پذیرش در خواست های نا معقول گردد.

به دلیل عدم وجود تعهد امکان بارداری ناخواسته وجود دارد. در چنین شرایطی قانون هیچ گونه حمایتی از دختر نخواهد نمود.(درسال ۸۴ در نشریات طرح دعوا وشکایت دختری که از دوست پسرش باردار شده بود آمد. نتیجه این شکایت، ادای حیثیت پسر و عدم قبول او ومحکوم شدن دختر به ۷۰ ضربه شلاق وسایر مسایل از جمله رفت وآمدهای متمادی دختر به دلیل ادای حیثیت پسر بود.) بنا بر گزارش  صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان ۲۸ اسفند ۸۶ یکی از مشکلات دختران نوجوان  آمریکایی بارداری ناخواسته آنان و مشکلات ناشی از آن می باشد. با نگاه به تجارب سایر کشورها در می یابیم در سال ۱۹۸۴ در امریکا تعداد۰۰۰/۴۰۰/۱ نوجوان دختر بارداری نا مشروع ( استفانی مارستون ۱۳۸۵ ) و بنا بر آمار سال ۲۰۰۳ در انگلیس و ویلژ تعداد ۱۷۳۹۰۰ نفر از دختران در سنین ۱۳ تا ۲۰ سال سقط جنین داشته اند( خلاصه مقالات کنفرانس خواجه نصیرالدین طوس۱۳۸۳)  وهر یک پس از آن دچار عوارض شدید جسمانی و روانی از جمله افسردگی  و اضطراب حاد می گردند. این بخش بسیار کوچکی از آنچه در آمار آمده است می باشد. تبعات بی پروای جنسی منجر به آسیب های بی شمار در جوامع غربی گردید. این فاجعه اندیشمندان غربی را  به فکر چاره اندیشی انداخت. پس از سالها تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیدند که نیاز به پرهیز جنسی  است  و این سالها را با عناوین پرهیز جنسی اعلام می نمایند . لذا هر گونه هرج ومرج جنسی را منع می کنند ، چرا که مضرات این نحوه زندگی برای آنان آشکار شده است. ضروریست  به جای تجربه کردن آسیب های اجتماعی که جوامع غربی سالها تجربه نمودند، از تجارب آنان استفاده نموده واز آنجائیکه آزموده را آزمودن خطاست، به تکرار خطاهای آنان پرداخته نشود..

 

۶۴-    

به احتمال زياد، خصلتها و صفات موجود در شريكتان كه ديوانه وار خشم شما را برمي انگيزند، همان صفاتي هستند كه در ابتدا شما را مجذوب شريكتان كرده بوده اند. در بسیاری از مواقع ویژگیها ، خصایص و صفاتی از فرد مقابل آنقدر شما را جذب می کند که تصور می کنید این فرد با این ویژگی منحصرا برای زوجیت با شما آفریده شده غافل از آنکه همین ویژگی روزی شما را به شدت عصبانی و خشمناک خواهد نمود. نمونه آن در زوجی که برای مشاوره آمده بودند نمایان بود آقا معتقد بود من روزی که اولین ملاقات را با همسرم را داشتم دو ویژگی شاخص از او توجه مرا جلب کرد اول اینکه او به شدت برونگرا واهل بذله گویی بود و دوم اینکه به ظاهر خود اهمیت زیادی قائل بود اما همین دو ویژگی مرا به شدت زجر می دهد چرا که تصورم از معیار انتخاب کاملا غلط بوده و امروز دلیل اختلاف ما همین دو خصلت همسرم می باشد. شاید تعجب کنید چطور یک ویژگی که روزی آنقدر مورد مدح بوده امروز در این حد مورد نقد واقع می شود. در پاسخ باید گفت در بسیاری از مواقع پی گیری یک ویژگی نظیر شیک پوشی، بذله گویی و سایر موارد ناشی از خلإ روانی فرد است به عبارتی ناشی از یک نیاز پاسخ داده نشده درونی است و به محض پاسخگویی نیاز از بین رفته لذا فرد دچار دلزدگی روانی می شود و به نقد آن می نشیند.     

۶۵-    

 

– عشق در مردان طبق اعتقاد روانشناسان در مسایل جنسی خلاصه می گردد در حالی که عشق در زنان معطوف به مسایل عاطقی وحسی است و این دو در دوستی دختر وپسر ایجاد مشکلات جدی می کند.

۶۶-   گاه دوستی ناشی از وجود کمبودی نظیرمحبت است غافل از اینکه فرد مقابل نیز از همین مشکل زجر می برد.(نمونه آن پسری است که از وجود نا مادری و تبعیض پدر بین خواهر وبرادران ناتنی عاصی شده واز بی محبتی که از سوی پدر متوجه اوست خسته شده در شرایطی که ۱۸ سال بیشتر ندارد، عاشق دختری با شرایطی مشابه شده . دختر نیز ازرفتار نا پدری گریزان است وکوری عصاکش کور دیگریست.(ذات نا یافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش)

۶۷-   این روابط در آغاز گاها بدون توجه به مسایل جنسی است. اما به مرور احتمال تحریک جنسی وجود وارد خصوصا وقتی رفتارهای اغوا گرایانه در دختر وجود داشته باشد. در چنین شرایطی تحریک جنسی و به دنبال آن پاسخگویی به این تحریک ایجاد احساس گناه شدید می کند. در صورت عدم پاسخ گویی تجربه فشار شدید جنسی ومتعاقب آن سر بر آوردن خشم که گاها خشم کشنده است.

۶۸-   امکان وجود فشار جنسی و تمایل به خود ارضایی به منظور فرو نشانی فشارجنسی.

۶۹-   در برخی از موارد به وجود آمدن ترس از ازدواج

۷۰-   ترس از آینده

۷۱-   مواجه شدن با مخالفت خانواده با فرد مقابل و در گیر شدن خانواده با او

۷۲-   فرد عشق را توأم با دغدغه های فراوان فکری در یافت می دارد.

۷۳-   به منظور تأمین هزینه های مالی نیاز به پشتوانه اقتصادی است و در صورت عدم آن فرد در فشار اقتصادی قرار می گیرد.

۷۴-   این روابط خصوصا در شرایطی که فرد دوستان مختلفی را تجربه کرده باشد، منجر به تنوع طلبی جنسی بالاخص د ر مردان می گردد.

۷۵-   در پسران احتمال گرایش به مواد مخدر ومشروبات الکلی برای فرو نشانی نا کامی ها یا خشم ناشی از تعارضات را افزایش می دهد.

۷۶-   ایجاد نگرش منفی به پدر و مادر. علی الخصوص به هنگام وجود مخالفت از سوی آنان

۷۷-   اگر دختر متوجه رابطه دیگری از سوی پسر شود خشم ، ناکامی ،عشق، غم و احساس گناه در او ایجاد تنش می کند.

۷۸-   احتمال خیانت از سوی طرف مقابل وبه وجود آمدن خشم ناگهانی و بروز مشکلات عدیده از جمله انتقام  

۷۹-   ایجاد حس رقابت در بین پسران به منظور تصاحب آن دختر خصوصا هنگامی که رفتارهای اغواگریانه از سوی دختر وجود داشته باشد.

۸۰-   هر زمان که اضطراب فرد در سطح بالایی باشد. سیستم بدن شروع به استفاده از مکانیسم های دفاعی می کند از جمله مکانیسم فرا فکنی و یرون فکنی.

۸۱-   احیإ تمایلات جنسی و به وجود آمدن تنش های جنسی

۸۲-   در سنین توجوانی در بسیاری از مواقع ثبات فکری وجود ندارد.  نوجوان امروز با هیجانات عاشق می شود و فردا فارغ. در چنین شرایطی قرار است شاکله زندگی مشترک بنا نهاده شود.

۸۳-   در دوره نوجوانی فرد نه در گروه کودکان ونه در گروه بزرگسالان جای دارد. گاه فرد به منظور فایق آمدن براحساس حقارت از مکانیسم های دفاعی[۱] جبران بهره می گیرد.

۸۴-   در این سن به دلایل فیزیکی و تغییرات فیزیکی احتمال نوسانات خلقی جود دارد. از جمله تجربه نمودن دوره های افسردگی بالاخص برای دختران  در دوره سیکل مشهود تر است. حال این روابط احتمال بروز افسردگی راتشدید می کند.

۸۵-   دوره نوجوانی مصادف با بحران هویت یابی است. د و نفر در شرایطی با یکدیگر دوست میشوند که هر دو در شرایط بحرانی قرار دارد.

۸۶-   طبق تحقیقات شورای عالی جوانان اکثر جوانان ایرانی هویت ها ی دیر رس ، آشفته و…….دارند.

۸۷-   با توجه به امکان وابستگی زیاد در این سنین به فرد مقابل وجود دارد. گاه در چنین شرایطی نوجوان تن به خواسته های نا معقول فرد مقابل می دهد . ازجمله فیلمبرداری از شرایط نا مطلوب روابط. نظیر آنچه برای برخی از افراد از جمله هنر پیشگان معروف در سال ۸۶ به وقوع پیوست.

۸۸-   از آنجاییکه هر رابطه معقول عشقی با دارای سه جز تعهد ، صمیمیت و میل باشد. تا ثمره آن عشق مقدس باشد. اما در این روابط هیچ گونه تعهد ی در بین نیست. لذا فرد در تعارض ادامه رابطه وحفظ آن از یک سو و نگرانی در مورد حفظ این پیمان از فرد مقابل خواهد بود.

۸۹-   در شرایطی که فضای روانی فرد با عشق مملو می شود، جایی برای پاسخگویی به سؤالات اساسی نمی ماند.(دیدگاه لوین اشاره به فضای روانی دارد.)

۹۰-   احتمال افزایش رفتارهای پر خطر در افراد افزایش می یابد. از جمله می توان به قرار گرفتن در باند های فساد و مشکل برای خروج از این باندها اشاره نمود . (گلناز بعد از دوست شدن با پسری که اظهار علاقه شدید به او می نموده به گروهی معرفی می شود که باند خروج دختران از ایران به کشورهای عربی بوده است.

۹۱-   پس از تحریک جنسی احتمال شرکت در مجالس پر خطر افزایش می یابد.

۹۲-   مردان از اینکه مورد طعمه زنان واقع شوند می هراسند.

۹۳-   شروع این روابط اگر در دوران نوجوانی باشد با توجه به عادی شدن این گونه روابط احتمال تکرار بعد از ازدواج را افزایش می دهد.

۹۴-   زمان انتخاب شریک زندگی زمانی است که فرد به بلوغ روانی، اخلاقی، اجتماعی و عاطفی رسیده باشد. در حالیکه جوانان در سنینی این روابط را آغاز می کنند که به چنین شرایطی دست نیافته اند.

۹۵-   گاه فرد برای پر نمودن احساس تنهایی این روابط را آغاز می کنند اما با شکست عشقی این معضل تشدید می شود.  

۹۶-   فرد در دوران توجوانی دچار سر در گمی حسی است. با این روابط این وضعیت شدت می گیرد.

۹۷-   در برخی از موارد فرد برای فرار از مشکلات به این روابط روز می آورند، دز حالیکه این روابط مشکلات او را دو چندان می کند.

۹۸-   عشق در مردان حالت سینوسی دارد. به این معنی که در عین واحد می توانند عشق چند نفر رادر دل داشته باشند در حالیکه عشق در زنان اینطور نیست. آنها وقتی عاشق می شوند( البته موارد استثإ وجود دارد.) سعی دارند به طور کامل دل در گروفرد بسپارند.این موضوع یعنی پروراندن عشق دیگری در سر موجب نا کامی می گردد.

۹۹-   ایجاد هراس اجتماعی از این روابط.

۱۰۰-   احتمال وقوع اختلالات و آسیب های جنسی خصوصا بعد از ازدواج(اشاره به دوران جنسی)

۱۰۱-   ممکن است فرد در آینده بخواهد روابط خود را از دیگران انتقام بگیرد.

۱۰۲-   گاه فرد در مقابل عمل انجام شده مجبور به پذیرش ازدواج می شود.

۱۰۳-   افرادی که این روابط را ایجاد می کنند برای کاهش اضطراب متوسل به مکانیزم دفاعی می شوند. یکی از این مکانیزم ها مکانیزم فرافکنی است. اگر من این رابطه را داشته ام دیگران هم این روابط را دارند و منشأ بد بینی از همین جا آغاز می گردد.

۱۰۴-   گاه فرد احساس می کند در این رابطه عزت نفس خود را از دست می دهد.

۱۰۵-   فرد در دوستی های بعدی از سوی دیگران تردید می کند.

۱۰۶-   فرد به جای اینکه در سنین نوجوانی به شناخت خویش بپردازد، ضروریست به شناخت فرد مقابل بپردازد.

۱۰۷-   تحت فشار قرار دادن خانوداه  برای ازدواج زود رس

۱۰۸-   احتمال تحمیل ازدواجی که در خانواده اصلی تمایلی به آن نیست (اشاره به نظریه سیستم ها)

۱۰۹-   احتمال عدم حمایت بعد از ازدواج از سوی خانواده های اصلی و افزایش میزان اختلاف های خانواده های طرفین.

۱۱۰-   دوران نوجوانی نظیر زمان طوفانی است. در هنگامه طوفان هدایت قایق امر مشکلی است. باید اجازه داد تا طوفان ها فرو نشیند.

۱۱۱-   احتمال افزایش رقابت در بین دختران برای تأهل در زمانی که فرد هنوز دارای شرایط روانی برای ازدواج نیست.

۱۱۲-   اجتمال افزایش فرار از ازدواج در شرایطی که با شکست عشقی مواجه می شوند.

۱۱۳-   ایجاد زمینه های رشک و حسد در دوستان همسال وایجاد خلل

۱۱۴-   احتمال افزایش آمار طلاق 

۱۱۵-   ایجاد هرج ومرج و بی پروای جنسی

۱۱۶-   ایجاد اختلاف نظر برای ادامه وضعیت

۱۱۷-   اجتمال به وجود آمدن عشق زنده به گور شده

۱۱۸-   احتمال ایجاد عشق یک سویه

۱۱۹-   احتمال افزایش ” رابطه بدون ازدواج” و گریز از ازدواج.

۱۲۰-   احتمال افزایش ریسک خطا در این ازدواج ها افزایش می یابد.

۱۲۱-   ایتلا به بیماری عشق

۱۲۲-   ایجاد رابطه بازنده ، بازنده

۱۲۳-   عوض شدن جایگاه عشق و هوس 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image