چالش های روابط دختر و پسر بدون قصد ازدواج و تشکیل خانواده

 

منیره کردلو[۱]

چکیده

در این تحقیق به بررسی تفاوت نوجوانانی که رابطه دوستی را تجربه کرده اند و نوجوانانی که چنین تجربه ای نداشته اند، پرداخته می شود. هدف از انجام این پژوهش آنست که به یکی از سؤالات اساسی که همواره متوجه روانشناسان است پاسخ داده شود و آن سؤال اینست که روابط  قبل از ازدواج موجب بروز چه مسائلی می گردد. اهمیت پژوهش ازآن نظر است که طبق آمار در حال حاضر نیمی از دانش آموزان با غیر هم جنس رابطه داشته و یا دارند. جامعه آماری شامل دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران می باشد. نمونه آماری شامل ۶۲۵ نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران است که از۴ منطقه و ۳۸ دبیرستان به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب گردیده است. روش تحقیق از نوع زمینه یابی با هدف کشف واقعیت می باشد. ابزار پژوهش آزمون مینه سوتا و ۳ سؤال بسته پیرامون ارتباط یا عدم ارتباط است که بر روی نمونه آماری اجرا شده و پروفایل آنان ترسیم شده و با استفاده از نرم افزارspss مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. بدین منظور گروهی که با غیر هم جنس رابطه داشته و گروهی که رابطه نداشته اند از طریق تحلیل واریانس یک سویه مورد مقایسه قرار گرفته است

 نتایج تحقیق نشان می دهد بین نوجوانانی که با غیر هم جنس رابطه داشته و افرادی که رابطه نداشته اند از نظر افسردگی، انحراف جامعه ستیزی، پارانویا، ضعف روانی یا پسیکاستنی، اسکیزوفرنیا و حالات مانیک تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر نوجوانانی که با غیر هم جنس رابطه داشته اند با مشکلات بیشتری مواجه بوده اند.

کلید واژه:خود بیمار انگاری، افسردگی، جامعه ستیزی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنیا، انحراف های روانی- اجتماعی، هیستری، مانیک و رابطه دوستی

  مقدمه

انسان موجودی چند بعدی است. یکی از ابعاد انسان بعد مادی و غرایز جنسی و رفتار های جنسی اوست. از ابتدای خلقت همواره توجه مکاتب آسمانی و غیر آن نسبت به این غرایز و نحوه کنترل آن مورد توجه بوده است. با نگاه به مکتب مبین اسلام و تعالیم آن در می یابیم اسلام در این خصوص دیدگاه روشن و شفافی دارد. اسلام بر خلاف مسیحیت به غریزه جنسی با دیده احترام می نگرد، اما در عین حال از بی قید وبندی جنسی به شدت نهی می کند و امر به کنترل نفس دارد.

با تأمل در جوامع مختلف در می یابیم در خصوص کنترل رفتار های جنسی دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در این مورد عملکرد کشور های غربی چگونه بوده و ثمرات آن چه بوده است؟ آنان تصورشان بر این بود که با زنده شدن میل جنسی در نوجوان اجازه ارضاء این نیاز بدون هیچ مانع و ضابطه ای وجود دارد. گوشه ای از آمار عواقب روابط جنسی آزاد در ذیل ارائه شده است.

آمار روابط نامشروع جنسى که ناشي از روابط آزاد دختر و پسر است،‌ در امريکا و در تمامى جامعة اروپا رو به افزايش است، به گونه اى که در سال ۱۹۹۳ در امريکا ۵۰% روابط دختر و پسر به روابط جنسي تبديل شده است. آميزش جنسى نامشروع و افزايش آبستنى هاى غير رسمى و زود هنگام يکى از آثار شوم روابط آزاد دختر و پسر است. آندره ميشل در اين باره مي نويسد: «بيش از چهل درصد زنان امريکايى که پيش از بيست سالگى ازدواج مى کنند. به علت روابط آزاد پسر و دختر،‌ قبل از ازدواج حامله هستند. در نروژ ۹۰% دخترانى که در سن کمتر از هيجده سال ازدواج مى کنند، آبستن هستند و در سوئد و آلمان نيز همين مطلب صادق است  متناسب با افزايش نرخ آبستنى هاى ناخواسته، آمار سقط جنين در کشور هاى غربى که دختر و پسر پيش از ازدواج روابط آزاد دارند رو به تزايد است. از يک ميليون زن و دختر نوجواني که هر ساله در امريکا به طور ناخواسته باردار مى شوند، ۵۳% فرزندان خود را سقط مي کنند. اين درحالى است که به علت برخى محدوديت ها که بعضى ايالات در مورد سقط جنين وضع کرده اند،‌ اکثر سقط هاى جنين گزارش نمى شود.

به ادعاى يک پزشک امريکايى که در يکى از زايشگاه هاى اين کشور مشغول بوده و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله اى نوشته است،‌ در حدود ۴۷% از زايمان هاى تحت نظر وى مربوط به مواليد نامشروع بوده است. به ادعاى وى اکثر مواليد،‌ مربوط به زنان پايين تر از بيست سال و مربوط به روابط آزاد دختر و پسر بوده است( اینترنت).

روابط آزاد دختر و پسر و در نتيجه روابط آزاد جنسي، سکوي پرش روسپى گرى و افزايش بيمارى هاى عفونى و مقاربتى است. در هر ۱۳ ثانيه يک نفر در امريکا به ويروس بيمارى ايدز مبتلا مي شود. قربانيان اين ويروس که عمدتاً از طريق بى بندو بارى جنسى مبتلا مى شوند، از اين بيمارى عفونى هلاک مى گردند( مجموع مقالات دفاع از حقوق زنان، ۱۳۸۰ ص ۶۰)

در سال ۱۹۸۴ در امریکا تعداد۰۰۰/۴۰۰/۱ نوجوان دختر بارداری نا مشروع داشته اند. ( استفانی، مارستون، ترجمه تمدن، ۱۳۸۵ ) و بنا بر آمار سال ۲۰۰۳ در انگلیس و ویلز تعداد ۱۷۳۹۰۰ نفر از دختران در سنین ۱۳ تا ۲۰ سال سقط جنین داشته اند( خلاصه مقالات کنفرانس خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۳ )

این بخش بسیار کوچکی از آمار است. تبعات بی پروایی منجر به آسیب های بی شمار در جوامع غربی گردیده است. این فاجعه اندیشمندان غربی را به چاره اندیشی انداخته است. پس از سالها تحقیق و پژوهش به این نتیجه رسیده اند که نیاز به پرهیز جنسی و کنترل نفس است و این سالها را با عناوین پرهیز جنسی اعلام می نمایند. لذا هر گونه هرج و مرج جنسی را منع می کنند، زیرا مضرات این نحوه زندگی برای آنان آشکار شده است. در این مسیر جامعه ما چه عملکردی داشته است؟ جامعه ما بدون تأمل در آثار زیانباری که آن جوامع داشته اند در برخی مواقع پا جای پای آنان گذاشته، غافل از این که آنان با تبعات این بی پروایی جنسی مواجه شده و سعی در جبران دارند.

ضرورت و اهمیت بحث

از زمان گسترش جامعه انسانی، مسئله روابط میان پسر و دختر در جوامع مختلف مطرح بوده است. ولی در دوران توسعه سیاسی، اجتماعی و ظهور رسانه‏های جمعی و سمعی و بصری، این مسئله شکل دیگری به خود گرفته و با نگرشی نو، بار دیگر رخ نموده است. از آن‏جا که امروزه این موضوع، به ویژه در محیط‏هایی مانند: مدارس، دانشگاه‏ها، پارک‏ها، اماکن عمومی و… نمود بیشتری پیدا کرده است، ضرورت بحث و بررسی آن دو چندان شده است. با توجه به آماری که در سال تحصیلی۸۰- ۸۱ بدست آمد ۶۴ در صد از پسران و ۴۶در صد از دختران با جنس مقابل رابطه دوستی داشته اند. این آمار در سال تحصیلی۸۴-۸۵ که از ۳۰۵ دانش آموز تهرانی بدست آمد از این قرار است: ۱۶۳ دانش آموز معادل ۵۳/۴ در صد با جنس مقابل رابطه داشته اند و ۱۳۸ نفر معادل ۴۵/۲ رابطه دوستی نداشته اند. و آمار سال تحصیلی ۸۶-۸۵ که از دانش آموزان شهر تهران بدست آمد، نشان می دهد ۱/۵۴ در صد از دانش آموزان یعنی از هر دو دانش آموز یک نفر با جنس مقابل رابطه دوستی داشته و یا دارد.( کردلو ۱۳۸۶) با توجه به آمار فوق می توان به ضرورت پرداختن به موضوع پی برد.

تعاریف واژه ها :

۱-افراد خود بیمارانگار، افرادی که نگران مسایل بدنی بوده و ترس از بیماری دارند. شکوه های بدنی و اغراق در بارهء بیماری های واقعی و خیالی دارند.

۲- افراد هیستریک، کسانی که بدون هیچ عارضهء بدنی نشانه های بیماری را از خود نشان می دهند، مانند نا بینایی هیستریکی. شکوه از درد و بیماری هنگامی که تحت فشار روانی باشند

۳- افراد افسرده، افرادی که احساس نا امیدی و بی ارزش بودن، بد بینی شدید، کندی تفکر و عمل، بدبینی نسبت به چشم انداز آینده، خمیدگی قامت، نگاه رو به پایین، فقدان حرکت، کاهش تکلم، وجود تفکر منفی در مورد خود و دیگران.

۴- انحراف های روانی- اجتماعی، بی احترامی آشکار به آداب و رسوم اجتماعی، درگیری با مراجع قدرت، ناتوانی در بر قراری روابط عاطفی با دیگران، فقدان هم حسی، ناتوانی در عبرت گرفتن از تنبیه مانند افراد بزهکار، مجرم و یا افراد ضد اجتماعی.

۵-افراد پارانوئید، کسانی که نسبت به دیگران سوء ظن و بد بینی مفرط، حسادت، خصومت، خود بزرگ بینی، هذیان تعقیب دارند. مانند هذیان در مورد اینکه دیگران در مورد او توطئه می کنند.

۶-ضعف روانی یا پسیکاستنی، اضطراب، گرایش به رفتارهای وسواسی – اجباری، ناتوانی تصمیم گیری، احساس گناه و احساس ترس مرضی. مانند افراد مبتلا به اختلال روان رنجوری شک و تردید و ترس های غیر منطقی از مشخصهء آنهاست.

۷-افراد اسکیزوئید، افرادی که مبتلا به اختلال روان پریشی هستند دارای نشانه های شدیدی مانند توهم( ادراک حسی بدون وجود محرک واقعی)، هذیان و آشفتگی فکری مانند استدلال غیر منطقی اند.

۸- افراد هیپومانیک یا مانی، افرادی با خلق بالا، انرژی زیاد، بیش فعالی وتحریک پذیری، پرش افکار  هستند. استفاده از زیور آلات دارای رنگ روشن و ناهماهنگ و بی توجهی به جزئیات، استفاده مفرط از تلفن، اقدام به خود کشی، مسائل تحصیلی، اشتغال ذهنی با مطالب فلسفی وعلائم وسواسی – جبری (کاپلان – سادوک ۲۰۰۳ص ۱۲۳و پاشا شریفی- حسن ۱۳۸۱ ص ۳۵۷ )

عشق: برای واژه عشق تعاریف گوناگون و نیز تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است. در یکی از تقسیم بندی ها عشق به هفت نوع تقسیم شده است که شامل سبک های ذیل است. ۱- عشق شهوانی:  این عشق فاقد منطق است و جذابیت فیزیکی مد نظر می باشد.۲- عشق تفننی: این عشق بیشتر متعلق به دوران نوجوانی می باشد. در این عشق رابطه دراز مدت بعید است و نوعی ابراز ظاهری عشق می باشد.۳- عشق برادرانه: عشقی که مبتنی بر پیوند و همکاری مشترک است. ۴- عشق دوستانه وابسته به احترام متقابل و نگرانی نسبت به منافع مشترک- دارای صمیمت و تعهد و دارای ثبات و پایداری. ۵-عشق منطقی:  این افراد نگران آنند که آیا این افراد در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهند بود. این عشق دارای دور نمای منطقی است. ۶- عشق مانیا یا افراطی: این عشق وسواس گونه و فاقد عزت نفس است. دارای شیفتگی شدید به معشوق است.۷- عشق الهی: عشق فداکارانه دارای از خود گذشتگی و فداکارانه است.

در دوره نوجوانی احتمال بروز هر یک از انواع عشق وجود دارد. اما همانطور که مشاهده می شود، نوجوانان بیشتر گرفتار عشق تفننی می گردند.(اینترنت)

بر اساس قواعد كلي حاكم بر ارتباط ميان فردي، نمي توان هر ارتباطي را «دوستي دختر و پسر» ناميد، بلكه مي توان گفت: «دوستي دختر و پسر» يعني: ارتباطي كه بين دو جنس مخالف وجود دارد و در اين ارتباط، محبت، صميميت، عشق و علاقه ي قلبي ويژه وجود دارد و از اين رو، ارتباط دو كودك يا ارتباط تحصيلي يا ارتباط معلم با شاگرد و مانند آن، كه براي اهداف خاصي است، نمي تواند از مقوله دوستي دختر و پسر باشد.

فرضیه های پژوهش

۱- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر خود بیمار انگاری تفاوت وجود دارد.

۲- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنان که رابطه ندارند از نظر افسردگی تفاوت وجود دارد.

۳- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر هیستری تفاوت وجود دارد.

۴ – افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر جامعه ستیزی تفاوت وجود دارد.

۵- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر پارانویا تفاوت وجود دارد.

۶- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر ضعف روانی تفاوت وجود دارد.

۷- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر اسکیزوفرنیا تفاوت وجود دارد.

۸- افرادی که با غیر همجنس رابطه دارند و آنانی که رابطه ندارند از نظر مانیک تفاوت وجود دارد.

   روش پژوهش

 درمطالعه حاضر از پژوهش کار بردی با روش زمینه یابی و به منظور کشف واقعیت استفاده شده است. بدین منظور تعداد ۶۲۵ نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهر تهران به روش تصادفی خوشه ای از ۴ منطقه و ۳۸ و از هر دبیرستان یک کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید. سپس گروهی که با غیر هم جنس رابطه داشته و گروهی که رابطه نداشته اند مورد مقایسه قرارگرفت. به منظور ارائه نتایج پژوهش از آمار توصیقی و آمار استنباطی از نوع واریانس دو متغیری استفاده شده است.

جامعه آماری

  جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر وپسر دبیرستانی نوبت اول و شبانه شهر تهران می باشد که در سال تحصیلی۸۶- ۸۵ اشتغال به تحصیل داشته اند. از مناطق نوزده گانه شهر تهران تعداد ۶۲۵ نفر (جامعه نمونه ) دانش آموز پایه دوم و سوم به روش طبقه ای خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. با توجه به بافت اجتماعی ۴ منطقه آموزش و پرورش انتخاب شد و تعداد ۳۸ دبیرستان به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شد و از هر دبیرستان یک کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید

ابزار پژوهش

ابزار پژوهش شامل آزمون شخصیت مینه سوتا ۷۱ سؤالی که با عنوان آزمون MMPI  شناخته شده است و نیز چند سؤال پیرامون گرایش به ارتباط با دوستان غیر هم جنس می باشد.آزمون مینه سوتا از مهمترین آزمونهای شخصیت است که در فرم اصلی خود دارای ۵۶۵ سوال است. این آزمون را می‌توان یکی از مهمترین و معتبرترین آزمونها در زمینه شخصیت دانست. این پرسشنامه در سال ۱۹۴۳ بوسیله هاتاوی و مک کنیلی در دانشگاه مینه سوتا ساخته شد و از آن پس در پژوهشهای مختلف مربوط به مسائل شخصیتی و در بیمارستانها ، کلینیکها و مراکز بهداشت روانی مورد استفاده گسترده‌ای قرار گرفت. از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۵۴ بالغ بر ۶۸۹ مقاله پژوهشی که بیانگر ارزش چشمگیر این پرسشنامه در تشخیص و ارزشیابی شخصیت می‌باشد، منتشر شد. مدتها فرم اصلی پرسشنامه MMPI که ۵۶۵ سوال برای پاسخگویی داشت، در ایران اجرا می‌شد. اجرای چنین پرسشنامه‌ای معایبی داشت که نمی‌توانست منعکس کننده شخصیت یک فرد ایرانی باشد.

با توجه به وجود مشکلات و .به منظور کوتاه شدن آزمون دکتر اخوت، براهنی، شاملو و نوعپرست، ۷۱ سؤال از پرسشنامه MMPI را اقتباس و با در نظر گرفتن فرهنگ ایرانی آن را در فرم کوتاهی تدوین و یک رشته فعالیتهای پژوهشی را آغاز کردند. این فرم کوتاه شده کاربرد بسیار وسیعی در فعالیتهای پژوهشی بالینی پیدا کرده است و هنوز هیچ آزمونی در ایران با آن برابری نمی‌کند.

ادبیات تحقیق

يكي از نيازهاي اساسي زندگي انسان، تعامل و ارتباط با ديگران است. انسان در طول رشد خود، پيوسته براي بقا و پيشرفت خويش، محتاج ارتباط با ديگران است كه بين اين امر با سلامت رابطه اي نزديك وجود دارد. تمام انسان ها به دنبال يافتن كساني هستند كه با آن ها احساس خوش بختي كنند و از زندگي با آنها لذت ببرند و در كنارشان منفعت بيشتري كسب كنند. در بين ارتباطات انساني، نياز به ارتباط با جنس مخالف هم در مقاطع مختلف از زندگي انسان مطرح است. بايد توجه داشت كه نيروي پيوند جويي دو جنس مخالف، دل دادگي هاي پسرانه و دلبري هاي دخترانه و دلبستگي هاي طرفين، در قشرنوجوان وجود دارد. البته اين ارتباط ها و علاقه ها منشأ تشكيل خانواده و بقاي نسل و ادامه حيات مي گردند، ولي زمانیکه از چار چوب اصول اخلاقي و شرعي فرا رفت فرد دچار مشکلات روحی و روانی خواهد شد.

روابط دوستی را می توان به دو بخش رابطه دوستی بدون رابطه عشقی و رابطه دوستی تؤام با رابطه عشقی در نظر گرفت لذا با توجه به این موضوع در ادبیات موضوع علاوه بر ارتباط دوستی به روابط عشقی نیز اشاره شده است.

روابط آزاد دختر و پسر، به اقتضاى غرايز ، تمايلات و روابط جنسى و آثار آن را به دنبال دارد. نظريات روانکاوى از جمله نظرية «هورناي» بر اين حقيقت تأکيد مي کند: «در اجتماعاتى که روابط جنسى آزاد است، بسيارى از احتياجات رواني،‌ شکل تمايلات جنسى پيدا مى کند و به صورت عطش جنسى در مى آيد». نشريه آمريکايى «ايدرز دايجست» دربارة روابط پيش از ازدواج دختران و پسران مى نويسد: «هرساله ۳۵۰ هزار دختر نوجوان امريکايى در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال ـ دورة دبيرستان ـ به سبب ارتباط هاى نامشروع، آبستن شده و فرزندان غير قانونى خود را به دنيا مي آورند. اين دختران با رؤياهايى چون ازدواج با دوستان پسرشان، اتمام تحصيلات، شروع يک زندگى ايده آل و دست يابى به يک شغل مناسب،‌ به اين ارتباط غير قانونى روي مى آورند. اما بسيار زود پرده هاى سراب گونة اين اوهام به کنار رفته و واقعيت زندگى روى خود را نشان مى دهد و متأسفانه، اين بيدارى درست در زمانى به دست مى آيد که اين دختران نوجوان ديگر شانسى براى برخوردارى از يک زندگى سالم و ايده آل ندارند».

طبق اصول پزشکی بقراطی، عشق و بیماری روانی ارتباط نزدیکی با هم دارد. عشق باید وسواسی، بی اختیار، پریشان کننده، اضطراب آور، حسادت بر انگیز، مشکوک، پنهانی و مأیوس کننده باشد.جالینوس بر این عقیده بود که بیماری عشق تحت تأثیر کشش و خواستی قوی، بر هم خوردگی خلطی (یا شیمیایی ) را از سر می گذراند که به نوبه خود باعث بروز علایم در بدن می شود. المسوجی می گوید: عشق پر شور ماهیتاً وسواسی است و با تعدادی نشانگان بیماری در بدن همراه است. به ویژه چشم های گود افتاده، حرکات سریع چشم، ضعف و ضربان نبض. ابن سینا یقین دارد که عشق یک بیماری بالینی است و نشانه های بیماری عشق در بدن محصول عدم تعادل شیمیایی است که عوامل روانشناختی، بخصوص وسواس فکری در باره معشوق مسبب ساز آن هستند. بر طبق نظر ابن سینا هنگام بروز بیماری عشق، قدرت منطق و استدلال کاملاً دچار ضعف و سستی می شود. تفکر به توهم تبدیل می شود واختلالات در وضع روحی و احساسی به صورت روان پریشی آشکار می شود. ابن حازم متوجه شد که چندین نوع مخلتف عشق وجود دارد، اما تنها یک نوع عشق وجود داردکه با اختلال عاطفی همراه است و در این باره می گوید: در هیچ یک از انواع دیگر عشق چیزی مثل عشق روی نمی دهد: مشغول شدن ذهن، بر هم خوردن قوه استدلال، مالیخولیا، ناآرامی خلق وخوی، تغییر طبع و منش طبیعی، بی حوصلگی، شکوه و ناله از نشانه های یک پریشان حالی عمیق که با عشق پر شور همراه است. (تالیس، ترجمه صاحبی و حمید پور ۱۳۸۴ص ۴۳)

همانطور که مشاهده می شود مطالعات متعدد و نظریات گوناگونی پیرامون رفتار جنسی صورت گرفته است. اولین اثری که در این زمینه به چاپ رسیده کتاب آسیب های روانی جنسی[۲] نوشته ریچارد فن کرافت[۳] ابینگ (۱۸۸۶ – ۱۸۶۵ ) می باشد. از پیشگامان مطالعه رفتار جنسی هاولاک الیس[۴] و زیگموند فروید بوده اند . علاوه بر آن الیس پزشکی انگلیسی، روانشناس و نویسنده مطالعاتش را در کتاب روانشناسی جنسی [۵] در ۷ مجلد منتشر نمود .

مضاف بر آن افرادی نظیر مالینووسکی ( ۱۹۲۵ )، مید (۱۹۳۱ – ۱۹۲۹ ) فورد و بیچ (۱۹۲۵ )، دیکینسون (۱۹۴۹ )، دیویس (۱۹۲۹ )، اسکوفیلد (۱۹۶۵ )، کینزی (۱۹۵۳ )، مسترز جانسون (۱۹۶۰ )، هانت (۱۹۷۰ )، ناکس (۲۰۰۹ – ۱۹۸۳ )، باتون (۱۹۸۷ )، دبلیو اچ کویین ( ۱۹۹۸ )، میلر و آبراهام (۱۹۹۸ )، ملین  (۱۹۹۲)، دهارت (۱۹۹۷ ) و برکیمر (۱۹۹۷ ) و سایرین در مورد رفتارهای جنسی انجام داده اند که تکنیک مورد مطالعه آنان شامل مصاحبه، پرسشنامه، روش آزمایشگاهی، روش مطالعه تفاوت های فرهنگی و …. بوده است.( اسلامی نسب، ۱۳۸۰ ص ۷۰ )

در قرن هفدهم استاندال در کتاب در باره عشق می نویسد” در این لحظات تؤام با حسادت، فرد معمولاًًً عقلش را از دست می دهد”. در قرن بیستم توجه زیادی به حسادت از سوی روانپزشکان شده و ازآن به عنوان پارانویا یاد شده است (تالیس ۸۴  ص ۲۵۸).

کاپلان و سادوک در خلاصه روانپزشکی آورده اند اختلالات خلقی افسردگی در دوره نوجوانی نسبتاً شایع تر از سایر سنین است. آنان بر این باورندکه میزان شیوع اسکیزوفرنی در نوجوانان تخمین زده می شود ۵۰ بار بیشتر از بچه های کوچکتر و احتمالاً ۱ تا ۲ در هزار بیشتر از بچه های کوچکتر است( کاپلان ۲۰۰۶ ص ۵۱۸).

ارل نیومن (استاد سابق بازاریابی و تجارت بین الملل در پنج دانشگاه مختلف و مشاور بازاریابی فعلی) در بررسی بسیار گسترده ای که در آمریکا انجام داد، به این نکته پی برد که از میان اشخاصی که به عشق در نگاه اول باور داشتند، حدود ۳/۶۳ در صد مردان و ۷/۵۵ در صد از زنان مدعی بودند که آن را تجربه کرده اند. (تالیس، ترجمه وهابی، ۸۴ ص ۱۱۲) در پژوهش دکتر منوچهر محسنی ۷/۷۷ در صد از افراد با روابط غیر هم جنس موافقند. ( محسنی ۷۹ ص ۱۲۰)

در این تحقیق منظور از رابطه، رابطه ای است که یک دانش آموز در طی تحصیل با جنس مخالف داشته یا دارد. اعم از رابطه نامه نگاری با مضامین عشقی، رابطه تلفنی با همین مضامین، دادن و گرفتن هدایا، رابطه حسی، رفتن به گردش، چت کردن و رابطه جنسی است. یکی از اشکالات اساسی که در زمینه پیشینه پژوهش وجود دارد آنست که مطالعات محدودی در این خصوص صورت پذیرفته است. از آنجائی که بروز این روابط در دوره نوجوانی کاملاً طبیعی قلمداد شده لذا پژوهش جامعی در این خصوص یافت نشد.

 

 

آزمون شخصیت مینه سوتا: این آزمون دارای سه مقیاس روایی و ده مقیاس بالینی است.

 ( که در نرم ایرانی هشت مقیاس است.)مقیاس ها ی روایی، اطلاعاتی را در مورد رویکرد آزمودنی نسبت به آزمون فراهم می کنند، هشت مقیاس اولیۀ بالینی برای تشخیص اختلالهای روانی مانند روان رنجوری ساخته شده اند. مک کین[۶]لی پزشک بیماریهای اعصاب و روان و هته وی.[۷] در بین سالهای ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸، آزمون را مجدداً استاندارد کردند. این بار تعداد ۲۶۰۰ که با روش تصادفی انتخاب شده بودند در آزمون شرکت داشتند. میانۀ اعتبار بین ۷۰% تا ۸۰% است که برخی از ضرایب برابر ۹۶% اما برخی دیگر کمتر بود. پژوهش پلی سون [۸] و دیگران ۱۹۸۶ شواهدی از روایی سازه این آزمون را نشان می دهد. هافمن[۹] ۱۹۷۴ در پژوهش خویش نشان داد از روی نتایج این آزمون می توان احتمال اعتیاد در مردان را پیش بینی کرد ( شریفی – حسن پاشا ۱۳۸۱ ص۳۶۰- ۳۵۰ ).

 

 

یافته های پژوهش

در ابتدا به بررسی آمار توصیفی داده ها پرداخته می شود.

 

جدول ۱ توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه بر حسب رابطه با جنس مخالف

آیا تاکنون با جنس مخالف رابطه داشته اید؟

فراوانی

درصد

بلي

۲۵۲

۴۰/۳

خير

۳۲۳

۵۱/۷

نامشخص – بدون پاسخ

۵۰

۸/۰

کل

۶۲۵

۱۰۰

 

 

 


استنباط آماری داده ها

     برای این منظور میانگین نمره های مقیاس های ۸ گانه آزمون  MMPIدر دو گروه فوق و با در نظر گرفتن جنسیت افراد با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو متغیری با یکدیگر مقایسه شده است که نتایج به تفکیک مقیاس ها در جداول۲ تا ۹ نشان داده شده است.

الف – مقیاس خود بیمار انگاری

جدول۲٫ تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس خود بیمار انگاری)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۴۹۷

۰/۷۹۵

۳/۹۳۰

۳

۱۱/۷۹۱

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۰۰۸/۳۵۲

۴۹۸۵/۰۰۱

۱

۴۹۸۵/۰۰۱

عرض از مبدا

۰/۷۶۹

۰/۰۸۶

۰/۴۲۵

۱

۰/۴۲۵

جنسیت

A

۰/۱۹۷

۱/۶۷۲

۸/۲۶۸

۱

۸/۲۶۸

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۷۵۷

۰/۰۹۶

۰/۴۷۴

۱

۰/۴۷۴

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۴/۹۴۴

۳۵۰

۱۷۳۰/۲۹۹

خطا

 

 

 

۳۵۴

۱۱۵۳۶/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۱۷۴۲/۰۹۰

کل تصحیح شده

 

 

۱) تاثیر جنسیت در خود بیمار انگاری

    بین میانگین نمرات خود بیمارانگاری دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲) تاثیر رابطه با جنس مخالف در خود بیمار انگاری   

سطح معناداری = ۱۹۷/۰ < 0/05                                                                                

     بین میانگین نمرات خود بیمارانگاری افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۳) تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در خود بیمار انگاری

سطح معناداری = ۷۵۷/۰ < 0/05

    بین میانگین نمرات خود بیمارانگاری افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

ب – مقیاس افسردگی

جدول۳٫ تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس افسردگی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۱۸

۳/۴۲۱

۴۰/۸۷۴

۳

۱۲۲/۶۲۱

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۹۳۵/۰۵۳

۱۱۱۷۲/۷۷۳

۱

۱۱۱۷۲/۷۷۳

عرض از مبدا

۰/۱۰۳

۲/۶۶۶

۳۱/۸۶۰

۱

۳۱/۸۶۰

جنسیت

A

۰/۰۱۰

۶/۶۵۷

۷۹/۵۴۸

۱

۷۹/۵۴۸

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۳۶۱

۰/۸۳۶

۹/۹۸۶

۱

۹/۹۸۶

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۱۱/۹۴۹

۳۵۰

۴۱۸۲/۰۸۳

خطا

 

 

 

۳۵۴

۲۷۵۸۹/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۴۳۰۴/۷۰۳

کل تصحیح شده

           

۱) تاثیر جنسیت در افسردگی

سطح معناداری = ۱۰۳/۰< 0/05

     بین میانگین نمرات افسردگی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۲) تاثیر رابطه با جنس مخالف در افسردگی

سطح معناداری = ۰۱۰/۰> 0/05                                                                                 

بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت وجود دارد. میانگین نمره افسردگی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۴۸/۸) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۶۵/۷). به عبارت دیگر گروهی که رابطه داشته اند از افسردگی بیشتری بر خوردار بوده اند.

۳) تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در افسردگی

سطح معناداری = ۳۶۱/۰< 0/05

     بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر دختر و پسر به یک میزان دچار افسردگی می شوند.

 

 

 

ج – هیستری

جدول۴ . تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس هیستری)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۱۳۹

۱/۸۴۱

۱۶/۵۰۲

۳

۴۹/۵۰۷

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۷۱۵/۹۶۸

۱۵۳۸۴/۴۶۹

۱

۱۵۳۸۴/۴۶۹

عرض از مبدا

۰/۱۳۱

۲/۲۸۷

۲۰/۵۰۲

۱

۲۰/۵۰۲

جنسیت

A

۰/۵۷۱

۰/۳۲۲

۲/۸۸۴

۱

۲/۸۸۴

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۳۹۴

۰/۷۲۸

۶/۵۲۶

۱

۶/۵۲۶

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۸/۹۶۵

۳۵۰

۳۱۳۷/۹۱۶

خطا

 

 

 

۳۵۴

۳۴۵۱۲/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۳۱۸۷/۴۲۴

کل تصحیح شده

 

۱)تاثیر جنسیت در هیستری

بین میانگین نمرات هیستری دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد

سطح معناداری= ۱۳۱/۰ < 0/05

۲)تاثیر رابطه با جنس مخالف در هیستری

سطح معناداری = ۵۷۱/۰ < 0/05

بین میانگین نمرات هیستری افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود ندارد.

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در هیستری

سطح معناداری = ۳۹۴/۰ < 0/05

بین میانگین نمرات هیستری افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 

 

د – انحراف جامعه ستیزی

جدول۵ . تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس انحراف جامعه ستیزی)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۰۰

۱۰/۹۹۳

۹۳/۵۰۴

۳

۲۸۰/۵۱۲

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۴۴۲/۰۷۰

۱۲۲۶۶/۲۳۲

۱

۱۲۲۶۶/۲۳۲

عرض از مبدا

۰/۵۵۵

۰/۳۵۰

۲/۹۷۶

۱

۲/۹۷۶

جنسیت

A

۰/۰۰۰

۱۷/۴۴۹

۱۴۸/۴۱۹

۱

۱۴۸/۴۱۹

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۹۳۷

۰/۰۰۶

۰/۰۵۴

۱

۰/۰۵۴

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۸/۵۰۶

۳۵۰

۲۹۷۷/۰۹۶

خطا

 

 

 

۳۵۴

۲۷۳۹۳/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۳۲۵۷/۶۰۷

کل تصحیح شده

 

۱) تاثیر جنسیت در انحراف جامعه ستیزی

     بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد.

سطح معناداری = ۵۵۵/۰< 0/05

۲) تاثیر رابطه با جنس مخالف در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۰۰۰/۰> 0/05

     بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

     با توجه به اطلاعات موجود میانگین نمره انحراف جامعه ستیزی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۰۹/۹) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۴۱/۷).

۳) تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در انحراف جامعه ستیزی

سطح معناداری = ۹۳۷/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.به عبارت دیگر دختر و پسر به یک میزان دچار انحراف جامعه ستیزی می شوند.

 

ه – پارانویا

جدول۶.تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس پارانویا)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۰۱

۵/۶۹۸

۳۳/۷۶۸

۳

۱۰۱/۳۰۴

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۱۲۱/۳۲۹

۶۶۴۵/۱۰۲

۱

۶۶۴۵/۱۰۲

عرض از مبدا

۰/۰۲۷

۴/۹۱۲

۲۹/۱۱۰

۱

۲۹/۱۱۰

جنسیت

A

۰/۰۰۱

۱۱/۱۹۹

۶۶/۳۶۴

۱

۶۶/۳۶۴

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۱۸۹

۱/۷۳۵

۱۰/۲۸۴

۱

۱۰/۲۸۴

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۵/۹۲۶

۳۵۰

۲۰۷۴/۱۳۴

خطا

 

 

 

۳۵۴

۱۶۲۶۱/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۲۱۷۵/۴۳۸

کل تصحیح شده

۱)                       تاثیر جنسیت در پارانویا

سطح معناداری = ۰۲۷/۰> 0/05

     با توجه به اطلاعات موجود  میانگین نمره پارانویا در گروه دختران (۴۰/۶) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروه پسران (۷۹/۵) است.

۲)                       تاثیر رابطه با جنس مخالف در پارانویا

سطح معناداری = ۰۰۱/۰> 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات پارانویا افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اطلاعات موجود میانگین نمره پارانویا در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۷۷/۶) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۹۰/۵).

۳)                       تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در پارانویا

سطح معناداری = ۱۸۹/۰< 0/05

    بین میانگین نمرات پارانویا افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. به سخن دیگر بین دختر وپسر در بوجود آمدن پارانویا تفاوت وجود ندارد.


و –  ضعف روانی

جدول۷ .تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس ضعف روانی)

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۰۰

۸/۲۴۸

۹۳/۷۴۹

۳

۲۸۱/۲۴۸

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۱۴۵/۰۳۵

۱۳۰۱۵/۲۶۶

۱

۱۳۰۱۵/۲۶۶

عرض از مبدا

۰/۰۰۱

۱۱/۷۹۸

۱۳۴/۰۹۹

۱

۱۳۴/۰۹۹

جنسیت

A

۰/۰۰۱

۱۲/۱۳۵

۱۳۷/۹۳۲

۱

۱۳۷/۹۳۲

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۱۹۳

۱/۷۰۴

۱۹/۳۷۱

۱

۱۹/۳۷۱

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۱۱/۳۶۷

۳۵۰

۳۹۷۸/۳۴۵

خطا

 

 

 

۳۵۴

۳۳۱۵۰/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۴۲۵۹/۵۹۳

کل تصحیح شده

۱) تاثیر جنسیت در ضعف روانی

سطح معناداری = ۰۰۱/۰> 0/05

    بین میانگین نمرات ضعف روانی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اطلاعات موجود میانگین نمره ضعف روانی در گروه دختران (۳۳/۹)  به طور معنادار بالاتر از میانگین گروه پسران (۷۹/۷) است.

۲) تاثیر رابطه با جنس مخالف در ضعف روانی

سطح معناداری = ۰۰۱/۰> 0/05

     بین میانگین نمرات ضعف روانی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

     با توجه به اطلاعات موجود  میانگین نمره ضعف روانی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۵۲/۹) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۴۵/۸).

۳) تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در ضعف روانی

سطح معناداری = ۱۹۳/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات ضعف روانی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. به سخن دیگر دختران و پسران به یک میزان دچار ضعف روانی می گردند.


ز – اسکیزوفرنیا

 

جدول۸ .تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس اسکیزوفرنیا)

 

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۰۰

۸/۴۵۷

۱۱۰/۲۸۶

۳

۳۳۰/۸۵۸

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۳۸۹/۹۳۶

۱۸۱۲۵/۳۵۴

۱

۱۸۱۲۵/۳۵۴

عرض از مبدا

۰/۱۲۵

۲/۳۶۹

۳۰/۸۸۹

۱

۳۰/۸۸۹

جنسیت

A

۰/۰۰۰

۱۶/۹۶۸

۲۲۱/۲۷۴

۱

۲۲۱/۲۷۴

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۳۲۶

۰/۹۶۷

۱۲/۶۰۵

۱

۱۲/۶۰۵

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۱۳/۰۴۰

۳۵۰

۴۵۶۴/۱۴۸

خطا

 

 

 

۳۵۴

۴۱۹۵۴/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۴۸۹۵/۰۰۶

کل تصحیح شده

 

۱) تاثیر جنسیت در اسکیزوفرنیا

بین میانگین نمرات اسکیزوفرنیا دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود ندارد.

سطح معناداری = ۱۲۵/۰< 0/05

۲) تاثیر رابطه با جنس مخالف در اسکیزوفرنیا

سطح معناداری = ۰۰۰/۰> 0/05

     بین میانگین نمرات اسکیزوفرنیا افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

     با توجه به داده ها میانگین نمره اسکیزوفرنیا در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۱۳/۱۱) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۳۷/۹).

۳)تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در اسکیزوفرنیا

سطح معناداری = ۳۲۶/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات اسکیزوفرنیا افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر رختران وپسران به یک میزان دچار حالات اسکیزوفرنیا می شوند.


ح – مانی

جدول۹ .تحلیل واریانس دو متغیری (مقیاس مانی)

سطح معناداری

F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

منابع تغییرات

۰/۰۰۰

۶/۵۹۱

۲۴/۷۷۷

۳

۷۴/۳۳۲

الگوی تصحیح شده

۰/۰۰۰

۱۹۷۰/۴۵۵

۷۴۰۷/۷۴۲

۱

۷۴۰۷/۷۴۲

عرض از مبدا

۰/۰۲۵

۵/۰۶۲

۱۹/۰۳۲

۱

۱۹/۰۳۲

جنسیت

A

۰/۰۱۸

۵/۶۳۱

۲۱/۱۶۹

۱

۲۱/۱۶۹

رابطه با جنس مخالف

B

۰/۵۵۱

۰/۳۵۷

۱/۳۴۱

۱

۱/۳۴۱

کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف

AB

 

 

۳/۷۵۹

۳۵۰

۱۳۱۵/۷۹۳

خطا

 

 

 

۳۵۴

۱۶۷۲۶/۰۰۰

کل

 

 

 

۳۵۳

۱۳۹۰/۱۲۴

کل تصحیح شده

۱) تاثیر جنسیت در مانی

    بین میانگین نمرات مانی دختران و پسران (بدون در نظر گرفتن رابطه با جنس مخالف) تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اطلاعات موجود میانگین نمره مانی در گروه دختران (۶۷/۶) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروه پسران (۰۵/۶) است.

سطح معناداری = ۰۲۵/۰> 0/05

۲) تاثیر رابطه با جنس مخالف در مانی

    بنابراین بین میانگین نمرات مانی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند (بدون در نظر گرفتن جنسیت) تفاوت معناداری وجود دارد.

سطح معناداری = ۰۱۸/۰> 0/05 

     با توجه به اطلاعات موجود  میانگین نمره مانی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند (۹۶/۶) به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند (۲۱/۶).

۳) تاثیر کنش متقابل جنسیت و رابطه با جنس مخالف در مانی

سطح معناداری = ۵۵۱/۰< 0/05

     بنابراین بین میانگین نمرات مانی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند با در نظر گرفتن جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. به سخن دیگر دختران و پسران به یک میزان دچار حالات مانیک می گردند.


بحث و نتیجه گیری

 هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت بین نوجوانانی که رابطه دوستی یا عشقی داشته اند وآنانی که با دوستان غیر هم جنس رابطه نداشته اند، می باشد. بدین منظور ۸ فرضیه پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی میزان بروز مشکلات روانی از آزمون شخصیت مینه سوتا بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، معنی داری ۶ فرضیه اثبات شده است. به عبارت دیگر بین میانگین نمرات خود بیمارانگاری و هیستری افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند تفاوتی وجود ندارد. یعنی رابطه دوستی تأثیری در خود بیمارانگاری و هیستری نداشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین میانگین نمرات افسردگی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند تفاوت وجود دارد. افرادی که باجنس مقابل رابطه داشته اند نمره بیشتری در افسردگی دریافت نموده اند. نتایج این پژوهش با آنچه رابرت برتون بیان داشته اند. همسواست. او براین باور است که افسردگی و عشق نشانه های مشترکی از بیماری را در افراد به وجود می آورند.

بین میانگین نمرات انحراف جامعه ستیزی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند، تفاوت معناداری وجود دارد. بین نمرات پارانویا افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمره پارانویا در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند.نتایج پژوهش با آنچه رابرت برتون در کتاب کالبد شناسی مالیخولیا می نویسد همسو است.او بیان می دارد: در معجون تلخی که عشق می سازد حسادت از همه قوی تر است.

بین میانگین نمرات اسکیزوفرنیا افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمره اسکیزوفرنیا در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند. نتایج پژوهش با آنچه کاپلان و سادوک در خلاصه روانپزشکی آورده اند. همسو است این در شرایطی است که این روابط عاشقانه با توجه به آنچه رابرت برتون و امپیدکلس می نویسد سبب تشدید بیماری روانی اسکیزوفرنی است.

 بین میانگین نمرات ضعف روانی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به اطلاعات موجود میانگین نمره ضعف روانی در گروه دختران به طور معنادار بالاتر از میانگین گروه پسران است. بنابراین بین میانگین نمرات ضعف روانی (وسواس) افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند، تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش با آنچه ابن سینا و پیروانش معتقدند همسوست. آنان براین باورند که بین وسواس و عشق رابطه قابل درکی وجود دارد. تحقیقات جدید تا حد زیادی با این ملاحظات اولیه سازگار است. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه های بسیار، بررسی ها و پرسشها و پرسش نامه ها همگی حاکی از آن است که وسواس مشخصه اصلی عاشق شدن است.

 بین میانگین نمرات مانی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمره مانی در گروه دختران به طور معنادار بالاتر از میانگین گروه پسران است. بین میانگین نمرات مانی افرادی که با جنس مخالف رابطه داشته اند و افرادی که رابطه نداشته اند، تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین نمره مانی در گروهی که با جنس مخالف رابطه داشته اند به طور معنادار بالاتر از میانگین گروهی است که با جنس مخالف رابطه نداشته اند. تالیس می نویسد عشق با حالات شیدایی که شامل افزایش انرژی بدن و روحیه به شدت غیر طبیعی شروع می شود و با افسردگی ادامه می یابد و معیارهای تشخیصی بیماری شیدایی و افسردگی در افراد عاشق قابل یافت است.

با توجه به نتایج پژوهش می توان بیان داشت روابط فوق موجبات مشکلات و آسیب های روانی را فراهم می سازد. پروپرتیوس از استعاره بیماری به جای عشق استفاده می کند و می گوید “عشق به مثابه یک بیماری عفونی مسری است.” برای عدم انتقال این بیماری مسری به سایر نوجوانان و جوانان نیاز به برنامه ریزی دقیق و علمی است. یکی از این برنامه ها آموزش رفتار جنسی به منظور پیش گیری از آسیب های این رفتار پر خطر است. به وسیله آموزش رفتار جنسی نوجوانان به جای ایجاد ارتباط دوستی توأم با عشق به جنس مقابل، نگاه انسانی جایگزین نگاه جنسی می گردد و نوجوان ارتباط سالم و انسانی را می آموزد. همانطور که پژوهش نشان می دهد پس از شکل گیری این روابط افراد دچار عوارض شدید جسمانی و روانی از جمله افسردگی و اضطراب حاد می گردند. تبعات بی پروایی جنسی منجر به آسیب های بی شمار در جوامع غربی گردید. نتایج این تحقیق قبلاً درسایر پژوهش ها مشاهده نشده است.

 پیشنهادها

دادن پیشنهادهای کاربردی از جمله موارد مهم در هرپژوهش است. نتایج این پژوهش نشان می دهد نوجوانانی که روابط قبل از ازدواج داشته اند، دچار افسردگی، انحراف جامعه ستیزی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنیا و حالات مانیک شده اند. به عبارت دیگر ارتباطات خارج از چارچوب خانواده بهداشت روانی نوجوان را تهدید نموده و موجبات بروز بیماریهای روانی را فراهم می سازد. با بروز بیماری های روانی سرمایه های انسانی آسیب دیده و مشکلات عدیده ای فراهم می سازد. نوجوانی که دچار افسردگی شده در بیشتر مواقع به جای درمان به مواد شادی آور روی می آورند و یا با بوجود آوردن زمینه دوستی دیگر سعی در جبران دارند، حال آنکه چنین شرایطی نه تنها وضعیت را بهتر نمی کند بلکه در بسیاری از مواقع بحرانها را تشدید می سازد.

بروز انحرافات جامعه ستیزی از سایر مشکلاتی است که در این روابط نوجوانان با آن روبرویند و نتیجه آن تهدید امنیت فردی و اجتماعی است. از آنجائیکه جوامع متشکل از افراد است و سلامت فرد سلامت جامعه را فراهم می سازد.پیشنهاد می شود تمام نهادهای مرتبط اعم از مدارس، دانشگاهها، نهادهای فرهنگی، رسانه ها، صدا و سیما و پلیس به رسالت خویش عمل نموده درجهت آگاهی اقدام نموده و با آموزش همگانی به رسالت خطیر خویش پرداخته و به جای همنوایی با امواج بوجود آمده برای دعوت نوجوانان و جوانان به اروس و روابط عاشقانه، به جنبه های تخریبی این روابط بپردازند.

از سوی دیگر ایجاد آگاهی و آموزش رفتارهای جنسی یکی از ضروریات جوامع امروزی است. لذا پیشنهاد می گردد به عنوان واحد درسی به این مهم توجه گردد. نوجوانِ امروز با امواج اطلاعاتی روبروست که در بسیاری از مواقع نادرست است. در چنین شرایطی آموزش های صحیح و فراخور سن نوجوان از ضروریات است.

نوجوان و جوان در عصر حاضر بیش تز هر چیز به امور علمی توجه دارد. اگر نوجوان و جوان به آسیب های این ارتباطات بطور علمی آشنایی پیدا کنند، تغییر باور و رفتار خواهند داد.انجام پژوهش های علمی توسط نهادهای مرتبط یکی دیگر از موضوعات مهم است. پژوهشگاهها و دانشگاهها با انجام تحقیقات به بررسی این مهم بپردازند.

 

فهرست منابع

الف: فارسی

استفانی، مارستون، معجزه تشویق، ترجمه تمدن (مالکی) توراندخت، تهران علمی. ۱۳۸۵٫

اسلامی نسب، علی، رفتارهای جنسی، تهران، حیان. ۱۳۸۰

تالیس، فرانک، مرض عشق، ترجمۀ وهابی، سعید، تهران، جیحون،۱۳۸۴

خلاصه مقالات کنفرانس خواجه نصیرالدین طوسی، سمینار زن و جهانی سازی ۱۳۸۳٫

شریفی، حسن پاشا، اصول روان سنجی و روان آزمایی، رشد، تهران، ۱۳۸۱٫

کاپلان، سادوک، خلاصه روانپزشکی، ترجمه پور افکاری، نصرت الله، تهران شهر آفتاب ۲۰۰۳٫

کردلو، منیره، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و گرایش نوجوانان به ارتباط با جنس مخالف بین دانش آموزان دبیرستانهای منطقه ۱۴ آموزش و پرورش تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۰٫

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ما و نظام بین الملل، ‌دفتر مطالعات و تحقيقات زنان قم مؤسسه فرهنگی طه. ۱۳۸۰ .

محسنی، منوچهر،. بررسی آگاهی ها ونگرش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، تهران، معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۹٫

ب:لاتین

Abowitz, D..A. & D.Knox. (2007). College student life: Gender, gender ideology, and the effects of …

Ackerman, Diane: A Natural History of Love (N. Y: Random House, 1994)      

Atrraction: Self – perceived Causes of the Rise and Dicine of Liking, Love, and Being in Love (N .Y Personal)

Bencroft, J (1983): A survey of Social Psychology, (N.Y: Hillsdale, Dryden, 3 rd .ed)

Bouton, Richard .A. &other: (1987) Scales for Measuring Fear of Aids and Homophobia, Journal of Personality Assessment

Knox, D&L. Shivar (1999) Social  Correlation of College Student, sexual Values, Submitted for Publication.       

 

 

The Examination of pathology of the marriage Relations of Teenagers

                                                                     

Monireh Kordloo[10]

Abdoallah shafiabadi[11]

 

Abstract:

In this research, we have engaged in a comparison between teens who had friendship relation with opposite sex and those who had no such an experience. The research object is to answerd this question, what problems do ante-marriage relations culminate in? The important point in this research was that according to statistic, now days half of students have had opposite sex relation or they still have. The research method is survey focusing on detection of reality. Therefore, we randomly selected a 625-sample group of high school girl and boy students whom had been chosen from the statistic society of 38 high schools in Tehran in a cluster random manner. We observed the 71-question Minnesota test and three other questions about the [opposite sex] friendship relation yes or no. Filling the questionnaires, we drew profile for each of the students. Then by means of variance analysis, we compared the group have had friendship relation with the group that did not have such relation.

The research results indicated that there was difference between the teens who have had relate with opposite sex and those who have not from the viewpoint of depression, psychopath, paranoia, psychsthenia, schizophrenia, and mania. In other words, those teens with opposite sex relation have faced more problems. There is no difference between scales from the viewpoint of bilateral interaction with opposite sex and generic state.

 

Key words: hypochondria, depression, psychopaths, paranoia, psychsthenia, schizophrenia, socio-psychopathic deviations, mania, and love & friendship relation

 

 

 

 

 

 ۱- کارشناسی ارشد مشاوره

[۲]– Psycho  Sexual Pathology

[۳]-Richard von Kraft Ebing

[۴] – Havlock Eellis

[۵] – The Psychology of sex

[۶] – J.C.Mckinley

[۷] – S.R.Hathaawa

[۸] Plison

[۹] – Hoffman

[۱۰]-M.A. in counseling

[۱۱]-P.H.D in counseling

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


CAPTCHA Image
Reload Image