پژوهش

اضطراب‌    شرح بيماري اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ احساس‌ ناراحت‌كننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت‌، يا خطر با منشاي‌ ناشناخته‌ كه‌ بر فرد مستولي‌ مي‌گردد. براي‌ ب...

پژوهش

اضطراب‌    شرح بيماري اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ احساس‌ ناراحت‌كننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت‌، يا خطر با منشاي‌ ناشناخته‌ كه‌ بر فرد مستولي‌ مي‌گردد. براي‌ ب...

پژوهش

اشتباهات نامزدهاي صفرکيلومتر مجموعه: نامزدی، عقد و بعد از ازدواج  شايد يکي از بدترين و تلخ‌ترين تجربياتي که افراد در دوران نامزدي با آن رو به رو مي‌شوند، زمان‌ها...

سوگواری اباعبدالله تعزیت و تسلیت باد

در روانشناسی برای هر بحرانی ضریب اضطراب قایل هستند نظیر مرگ عزیز، گم کردن، تغییر فضای فیزیکی.در عاشوراضریب فشار روانی را محاسبه نمایید؟در این حادثه زینب کبری چه فش...