جناب آقای دکتر حسین کاویان‌فر

جناب آقای دکتر حسین کاویان‌فر

سوابق تحصیلی دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی کارشناسی ارشد روانشناسی   عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روان شناسی ایران سوابق شغلی رواندرمانگر ...
سرکار خانم فرزانه بیات شهبازی

سرکار خانم فرزانه بیات شهبازی

روانشناس کودک و نوجوان مدیر اجرایی مرکز مشاوره صبا مدیر اجرایی انتشارات مشاوره صبا سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی – دانشگاه تهران ۱۳...
سرکار خانم دکتر منیره کردلو

سرکار خانم دکتر منیره کردلو

مسئول مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی صبا مشاوره تخصصی فردی، پیش از ازدواج و خانواده درمان انواع اختلالات روانی سوابق تحصیلی کاندیدای دکتری مشاوره کارشناس و کارشن...
جناب آقای عباس محمدزاده

جناب آقای عباس محمدزاده

سوابق تحصیلی        کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی   –   دانشگاه آزاد رودهن        دوره های درمانی آشنائی با روش وفرایند گشتالت تراپی Gestalt Therapy   فردی وگروهی. شرکت د...
سرکار خانم دکتر هانیه شکری

سرکار خانم دکتر هانیه شکری

سوابق تحصیلی دکتری :روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن کارشناسی:روانشناسی بالینی-دا...
سرکار خانم سمیرا دباغی ظریف

سرکار خانم سمیرا دباغی ظریف

درمانگر تحلیلی، مشاوره فردی و پیش از ازدواج كارشناسي روانشناسي باليني كارشناسي ارشد روانشناسي گذراندن دوره هاي واقعيت درماني، طرحواره درماني، درمان act, ذهن اگاهي ...