مقاله مکانیسم‌های طرح‌واره‌ای

ساخت و اعتبار یابی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون مکانیسم‌های طرح‌واره‌ای بر مبنای نظریه جفری یانگ منیره کردلو[۱] حسین کاویان فر[۲] سحر خندان‌دل[۳] چکیده: پژوهش حاضر ...
جناب آقای عباس محمدزاده

جناب آقای عباس محمدزاده

سوابق تحصیلی        کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی   –   دانشگاه آزاد رودهن        دوره های درمانی آشنائی با روش وفرایند گشتالت تراپی Gestalt Therapy   فردی وگروهی. شرکت د...
قصه های دنیای کوچک من

قصه های دنیای کوچک من

این کتاب با هدف معرفی و درمان اختلالات دوران کودکی در دو بخش داستانی و راهنمای والدین به قلم روانشناس گروه مشاوره صبا، سرکار خانم لیلا کُلمی زاده و ویراستاری علمی خ...

کارگاه دوره دوم عملی تئوری انتخاب

تشکیل دوره دوم واقعیت درمانی افرادی که دوره اول واقعیت درمانی را در مؤسسه واقعیت درمانی گذرانده اند می توانند جهت شرکت در دور دوم اقدام نمایند  زمان سوه خردراد ساع...