پژوهش

اضطراب‌    شرح بيماري اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ احساس‌ ناراحت‌كننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت‌، يا خطر با منشاي‌ ناشناخته‌ كه‌ بر فرد مستولي‌ مي‌گردد. براي‌ ب...

پژوهش

اضطراب‌    شرح بيماري اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از يك‌ احساس‌ ناراحت‌كننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت‌، يا خطر با منشاي‌ ناشناخته‌ كه‌ بر فرد مستولي‌ مي‌گردد. براي‌ ب...

پژوهش

اشتباهات نامزدهاي صفرکيلومتر مجموعه: نامزدی، عقد و بعد از ازدواج  شايد يکي از بدترين و تلخ‌ترين تجربياتي که افراد در دوران نامزدي با آن رو به رو مي‌شوند، زمان‌ها...
جناب آقای دکتر حسین کاویان‌فر

جناب آقای دکتر حسین کاویان‌فر

سوابق تحصیلی دانشجوی دکتری تخصصی روان شناسی کارشناسی ارشد روانشناسی   عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ایران عضو انجمن روان شناسی ایران سوابق شغلی رواندرمانگر ...
یوگای خنده

یوگای خنده

یوگای خنده دارای خواص جسمی و روحی فراوانی است هم حرکات دارد و هم خنده و گالری سوزی بالا باید بتوانید پس از چند حرکت کششی راحت بخندید در یوگای خنده افراد با خواندن، د...